Koopovereenkomst getekend voor het behoud van de Jozefkerk in Hillegom

Koopovereenkomst getekend voor het behoud van de Jozefkerk in Hillegom

Projectontwikkelaar Renward en het kerkbestuur van de parochie Heilige Willibrordus hebben donderdag 9 augustus jl. de koopovereenkomst voor het behoud van de Jozefkerk in Hillegom getekend.

De Jozefkerk aan de rand van het centrum van Hillegom staat leeg en is al jaren niet meer in gebruik. Renward gaat zorgen voor behoud van de kerk en ook de pastorie, het Theresiahuis en de naastliggende Jozefschool. De voorkeur van Renward bestaat uit het aanbieden van diverse zorgfuncties in combinatie met zelfstandig wonen in het kerkelijk vastgoed. Daar is in Hillegom grote behoefte aan. Het past volgens Renward ook uitstekend in de maatschappelijke functie die de Jozefkerk oorspronkelijk heeft vervuld en na herontwikkeling, samen met pastorie en het Theresiahuis kan blijven vervullen.

Naast behoud van de Jozefkerk is een tweede belangrijke doelstelling van de gebiedsontwikkeling het realiseren van een fraai openbaar Jozefpark in directe aansluiting op het centrum en als verbinding naar de woongebieden gelegen aan de zuidzijde van het centrum.

Het idee bestaat om het bestaande groen nog meer uit te breiden door ook gebouwde parkeervoorzieningen in de planontwikkeling op te nemen. Het parkeren hoeft dan niet allemaal meer op straatniveau waardoor het parkgebied nog groter kan worden.

Als aansluiting op de centrumontwikkeling zal er in het Jozefpark worden verbouwd en in beperkte mate worden gebouwd. Momenteel liggen er nog twee verschillende plannen voor de herontwikkeling van de Jozefkerk op tafel. Het ene plan bestaat voornamelijk uit appartementen, variërend in prijsklassen, en enkele eengezinswoningen. In de kerk en de pastorie zullen appartementen gerealiseerd worden. De school en het Theresiahuis worden omgebouwd tot kleinere (starters)appartementen. De huidige locatie van de gymzaal van de Jozefschool zal de plek worden van acht eengezinswoningen. En de locatie van het verenigingsgebouw De Drempel is gereserveerd voor 22 riante nieuwbouw appartementen.

Het andere plan is gericht op wonen en zorg in het kerkelijk vastgoed; zorgappartementen in de kerk, een zorghotel in de pastorie en een complex met ‘zelfstandig wonen’ appartementen in het Theresiahuis en daarnaast de eerder genoemde 1-2 persoonshuishoudens in de her te ontwikkelen Jozefschool, nieuwbouw van acht eengezinswoningen en 22 appartementen in een gebouw ter hoogte van Groot Veenenburg. Een invulling derhalve met zorgfuncties in het gebied die de gemeente al jarenlang voorstaat en waarvoor ook afgelopen jaren diverse plannen zijn ingediend. Binnenkort zal duidelijk worden welk plan daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. Beide plannen passen in de woonvisie van de gemeente.

Naar verwachting zal in de loop van september een informatieavond worden gehouden waar een toelichting zal worden gegeven op de planontwikkeling. Omwonenden en belanghebbenden zullen daarover tijdig worden geïnformeerd.

Over ongeveer een jaar zal er worden gestart met de bouw en drie tot vijf jaar later zal het gehele Jozefpark er als nieuw uit zien.

Geplaatst op: 16 augustus, 2018