Privacy statement en disclaimer

Wet bescherming persoonsgegevens

Bij de registratie van persoonsgegevens past RENWARD te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens toe.

  • RENWARD behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt deze niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar. Verplichtingen van de wet uitgezonderd.
  • De website en online programma’s van RENWARD worden met grote zorg en aandacht gemaakt en beveiligd. RENWARD doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot informatie kunnen krijgen.
  • RENWARD gebruikt uw gegevens alleen voor het doel of de doelen waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt.
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel of de doelen waarvoor u uw gegevens aan ons verstrekt.
  • U heeft het recht RENWARD te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om deze te corrigeren. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen, per brief, e-mail of het contactformulier op deze website.

Voor meer informatie over de privacywetgeving door de overheid, zie Hoofdlijnen Wet bescherming persoonsgegevens.

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website van RENWARD, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Alle informatie is echter vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

RENWARD en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of eventuele links naar websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website liggen bij RENWARD. Het is niet toegestaan zonder toestemming van RENWARD de informatie zoals vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van RENWARD zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. RENWARD geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of werking van dergelijke sites.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!