Inloopavond herontwikkeling Jozefpark

Inloopavond herontwikkeling Jozefpark

Donderdag 4 oktober vindt een inloopavond plaats over de herontwikkeling van het Jozefpark. Het planontwerp, met de optimale parkeervariant, is op hoofdlijnen klaar. Hierin staan onder andere het bouwprogramma met de woningaantallen en het type woningen. De gemeente en projectontwikkelaar Renward lichten de plannen toe en horen graag de mening van de inwoners en andere belangstellenden over de aansluiting van het park op de omgeving.

Mensen kunnen binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur in de Jozefschool Hillegom, Hoofdstraat 133. Aanmelden is niet nodig.

Bouwprogramma duidelijk

De uitwerking en de aansluiting van het park op de omgeving worden nog verder uitgewerkt. Hierover hoort de gemeente graag de wensen en zorgen van inwoners en andere belangstellenden. Het park wordt immers openbaar gebied en het nieuwe woongebied sluit aan op een woonomgeving. Ideeën voor de toegankelijkheid van het park voor voetgangers en fietsers, maar ook rollators en brommers zijn welkom. Veiligheid is hierbij een belangrijk punt. Ook de toegangen van autoverkeer naar de parkeergelegenheid van de nieuwe woningen zijn onderwerp van gesprek.

Groenstrook Leembruggenstraat

De gemeente legt het park aan en neemt daarbij de groenstrook aan de Leembruggenstraat mee in het ontwerp. Daarom is er op de inloopavond ook specifiek aandacht voor deze groenstrook.

Vervolgproces

Tijdens de inloopavond wordt informatie gegeven over het vervolgproces en de fasering. Voor sommige delen van Jozefpark is een bestemmingsplanwijziging nodig, voor andere delen niet. De inloopavond is overigens niet bedoeld als inspraakavond voor een bestemmingsplanprocedure. Formele inspraakmogelijkheden volgen nog.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van dit project, vul dan het formulier in op de projectpagina van Jozefpark Hillegom.

Geplaatst op: 2 oktober, 2018