Renward zorgt voor behoud van de Jozefkerk in Hillegom

Renward zorgt voor behoud van de Jozefkerk in Hillegom

De Jozefkerk aan de rand van het centrum van Hillegom staat leeg en is al jaren niet meer in gebruik. Het plan om de kerk te slopen is sinds korte tijd definitief uit de lucht. Renward gaat zorgen voor behoud van de kerk, de pastorie, het Theresiahuis en de naastliggende Jozefschool.

Als aansluiting op de centrumontwikkeling zal er in het Jozefpark worden verbouwd en gebouwd. Het plan om een verscheidenheid aan appartementen en eengezinswoningen te realiseren heeft de goedkeuring van het College van B&W verkregen en is afgelopen donderdag gepresenteerd aan de raadscommissie van de gemeente.

Momenteel liggen er nog twee verschillende plannen op tafel. Het ene plan bestaat voornamelijk uit appartementen, variërend in prijsklassen, en enkele eengezinswoningen. In de kerk en de pastorie zullen ruime appartementen gerealiseerd worden. De school en het Theresiahuis worden omgebouwd tot kleinere (starters)appartementen. De huidige locatie van de gymzaal van de Jozefschool zal de plek worden van de eengezinswoningen. En de plek van het gebouw De Drempel is gereserveerd voor 22 riante nieuwbouw appartementen.

Het andere plan is volledig gericht op de zorg in Hillegom. Zorgappartementen in de kerk, een zorghotel in de pastorie en een complex met ‘zelfstandig wonen’ appartementen in het Theresiahuis. Naar verwachting half mei zal duidelijk worden welk plan daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. Beide plannen passen in de woonvisie van de gemeente.

Over ongeveer een jaar zal er worden gestart met de bouw en drie tot vijf jaar later zal het gehele Jozefpark er als nieuw uit zien. De bestaande tuin van de parochie wordt grotendeels openbaar gebied, heringericht met wandelpaden en de bestaande als waardevol bestempelde bomen zullen zoveel mogelijk behouden blijven. Het idee bestaat om het bestaande groen nog meer uit te breiden door ook gebouwde parkeervoorzieningen in de planontwikkeling op te nemen. Daarover wordt nog overleg gevoerd met de gemeente.

Geplaatst op: 13 maart, 2018