Startsein voor Jozefpark in Hillegom

Startsein voor Jozefpark in Hillegom

Beeld: Ondertekening overeenkomst Jozefpark, door wethouder Anne de Jong en de directie van Renward: Peter Letschert en Patrick Jansen.

De herontwikkeling van het Jozefpark wordt nu snel concreet. Wethouder Anne de Jong en directeuren Peter Letschert en Patrick Jansen van ontwikkelaar Renward ondertekenden op 16 december jl. een zogeheten Anterieure Overeenkomst tussen de gemeente en Renward.

Met de overeenkomst hebben beide partijen financiële afspraken vastgelegd over de herontwikkeling van dit beeldbepalende stukje Hillegom. Dankzij de herontwikkeling blijven de Jozefkerk, de pastorie, het oude gedeelte van de Jozefschool en het Theresiahuis voor Hillegom behouden en krijgen deze een nieuwe bestemming. In het kerkelijk vastgoed komen 46 wooneenheden met zorg. In de Jozefschool en de nieuwe gebouwen komen 49 woningen, merendeels appartementen.

Voortgang

In januari beslist de raad over het herziene bestemmingsplan voor het Jozefpark. In februari start de verbouwing van het kerkelijk vastgoed, hiervoor is reeds een omgevingsvergunning afgegeven. Met de herontwikkeling van het Jozefpark krijgt Hillegom er een openbaar park bij. Bijna alle fraaie, oude bomen op het terrein blijven behouden en er wordt nieuw groen toegevoegd. De herinrichting is nog niet geheel uitgewerkt. Omwonenden worden uitgenodigd om hierover mee te denken, naar verwachting in maart.

Doorgaande fietsroute

Naar aanleiding van eerdere inbreng door omwonenden zijn de plannen op onderdelen aangepast. Zo wordt de doorgaande fietsroute vanaf de Leidsestraat over de Mgr. Van Leeuwenlaan bij nader inzien toch gehandhaafd. De Mgr. Van Leeuwenlaan wordt deels een fietsstraat: de auto is hier te gast, om een aantal parkeerplaatsen te bereiken. Doorgaand autoverkeer blijft niet mogelijk. Andere aanpassingen betreffen wijzigingen aan de nieuwbouw achter de Jozefschool en de nieuwbouw ter plaatse van het Crescendo-gebouw.

Behoud erfgoed

Wethouder De Jong is blij met de herontwikkeling: “Een historische plek die voor veel Hillegommers belangrijke herinneringen heeft, blijft hiermee voor ons dorp behouden. Dit past ook naadloos in onze Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom. Het kerkelijk erfgoed krijgt bovendien een mooie sociale bestemming, die past bij het karakter van de voormalige kerk en het zusterhuis. Ook de andere nieuwbouwwoningen zijn meer dan welkom, er is veel vraag naar appartementen in het centrum. En tot slot wordt groen dat voorheen grotendeels besloten was, nu openbaar park.”


Schetsinrichting van het nieuwe Jozefpark.

Geplaatst op: 17 december, 2019