Uitgangspunten

Als onderneming heeft RENWARD een aantal uitgangspunten die voor het functioneren van ons bedrijf heel belangrijk zijn. In het kort komt het neer op het volgende:

 

1. Afspraak is afspraak

RENWARD wordt gezien als een betrouwbare partner. Bij ons geldt: afspraak is afspraak. De partijen waarmee we samenwerken kunnen op ons vertrouwen. (Potentiële) beleggers en investeerders, kopers, huurders en alle andere partijen waarmee wij een zakelijke relatie aangaan. Wij doen wat we beloven.


2. Openheid en transparantie

RENWARD hecht veel waarde aan duidelijkheid en transparantie. Wij informeren onze investeerders en andere zakenpartners tijdig en adequaat, open en pro-actief. Daarvoor staan ons meerdere communicatiemiddelen ter beschikking, variërend van persoonlijke en schriftelijke tot online. Bijvoorbeeld individuele gesprekken, informatiebijeenkomsten, rapportages, nieuwsbrieven, website en social media.


3. Goed rendement

RENWARD biedt investeerders en beleggers een goed rendement. Vooral onze ruime ervaring in vastgoedontwikkeling, ons uitgebreide relatienetwerk en onze kennis van de markt dragen daaraan bij. En bovenal spreken wij de ‘taal van de gemeente’. Ons positieve ‘trackrecord’ van gerealiseerde projecten laat zien dat wij onze belofte van een goed rendement ook waarmaken.


4. Bewoners centraal

Bij ons staan de bewoners centraal. Ons uiteindelijke doel is een prettige woonomgeving voor alle doelgroepen te realiseren. Of dit nu een appartement in de binnenstad of een eengezinswoning in een buitenwijk is. Doordat wij voortdurend met bewoners en andere betrokkenen communiceren, zijn wij volledig op de hoogte van de huidige woonbehoeften en weten wij waaraan nieuwe woningen moeten voldoen.


5. Woningen voor alle doelgroepen

Naar onze mening moeten mensen kunnen wonen zoals zij zelf willen. Dat geldt voor iedereen, van starters op de woningmarkt tot senioren die zorg nodig hebben. Momenteel is er met name in de grote steden een hiaat tussen het dure vrije sector-segment en de sociale woningbouw. Dit heeft ertoe geleid dat wij eveneens woningen in het middeldure segment aanbieden. Daarmee omvat onze woningvoorraad de lagere tot en met de wat hogere prijsklassen, evenals woningen die met een zorgfunctie gecombineerd worden.


6. Duurzame woningen

Wij streven naar het realiseren van duurzame en toekomstbestendige woningen, van een goede kwaliteit. Aangezien de eisen op milieugebied en energiezuinigheid steeds verder aangescherpt worden, zijn we op dit vlak continu bezig met innovatie. Vanaf 2021 moeten alle nieuwe woningen energieneutraal zijn. Daarmee rekening houdend, zijn wij al begonnen met de realisatie van bijvoorbeeld Nul-op-de-Meter woningen.


7. Duurzame relaties

Wij werken bij voorkeur samen met partijen waarmee we al een langdurige zakenrelatie hebben. Het aantrekken van investeerders en de acquisitie van grondposities in combinatie met gebieds- en woningontwikkeling zijn langdurige en kostbare trajecten. Daarbij zijn veel partijen en mensen betrokken. We werken dan ook altijd in teamverband en samen met betrouwbare partners. Preferred suppliers die over de benodigde actuele knowhow beschikken en binding met een project én met ons als onderneming hebben.