Authentieke uitstraling voor Jozefpark Hillegom

Jozefpark Hillegom: een gebiedsontwikkeling waar we trots op zijn. In dit project staat het behoud van de bestaande, bijzondere gebouwen centraal. Niet alleen de Jozefkerk, de pastorie en het zusterhuis, maar ook de Jozefschool. De Jozefkerk stond al bijna vijftien jaar leeg en er waren plannen om de kerk te slopen. Wij prijzen ons gelukkig dat de kerk, al is het alleen al vanwege de cultuurhistorische waarde, voor Hillegom is behouden. Dat geldt ook voor de pastorie en het voormalige zusterhuis. Wat ons betreft, klopt het als een bus dat hier nu verschillende zorgfuncties een plek krijgen.

Eigen gezicht

De gehele ontwikkeling van Jozefpark Hillegom bestaat uit verschillende deelprojecten. Op het terrein van de Jozefschool komen acht grondgebonden woningen bovenop een stallingsgarage. In het voormalige gebouw van de Jozefschool worden 12 appartementen gerealiseerd. En tenslotte zal in het zogeheten appartementengebouw Crescendo plek zijn voor 34 ruime appartementen. Zeinstra Veerbeek Architecten in Den Haag werd gevraagd voor het ontwerp van de woningen. Juist omdat het bureau veel ervaring heeft met woningbouw op de meest uiteenlopende locaties.

Walter Zeinstra weet nog precies wat hij dacht toen hij in januari 2019 voor het eerst in het Jozefpark uit zijn auto stapte. “Op dat moment was de school nog in gebruik. Ik mocht daar rond lopen en waar meteen mijn oog op viel, waren de kenmerkende details in het interieur en aan de gevels,” vertelt Zeinstra. De architect sloeg ze op en liet ze later in zijn ontwerp terugkomen, waarmee hij de geschiedenis van het gebouw een eigen gezicht gaf. “Het gaat er, wat mij betreft, om dat je als architect flexibel bent zodat het uiteindelijke ontwerp aansluit bij de omgeving en bij de historie van de plek. Als bureau hebben we een eigen stijl die ervoor zorgt dat je onze ontwerpen vrij makkelijk herkent, maar onze stijl is niet modern of klassiek, wel altijd verfijnd en levendig.” Niet zonder humor zegt hij dat het vroegere schoolgebouw “een katholieke uitstraling” krijgt. “Kijk maar eens naar de kruisjes in de gevel. Die zijn teruggekomen in de eengezinswoningen.”

Uitstraling

De 12 appartementen in de Jozefschool zijn studio’s, bedoeld voor starters op de woningmarkt. Ze zullen er dan ook heel anders uit komen te zien dan de appartementen in het Crescendo gebouw. De historie komt hier minder nadrukkelijk terug in het ontwerp: “De kerk en de school liggen tenslotte best een stukje verderop in het park.” Om deze reden heeft het Crescendo gebouw een hele eigen uitstraling, al is door het materiaalgebruik en de kleurstelling in een oogopslag duidelijk dat de verschillende gebouwen bij elkaar horen. De appartementen zijn ruim, hebben allemaal drie of vier kamers en een royaal terras of balkon.

De voormalige kerktuin wordt een openbaar park, waar bewoners en omwonenden makkelijk even naartoe gaan. De nieuwe bewoners komen aan of in het park te wonen. Om het groene karakter van Jozefpark zoveel mogelijk tot uiting te laten komen, worden de parkeerplaatsen zoveel mogelijk ondergronds aangelegd.

Wij zijn trots op deze ontwikkeling, omdat het aansluit op waar Renward voor staat. Wat waardevol is, hebben wij kunnen behouden. En met aandacht voor duurzaamheid wordt nieuwbouw gerealiseerd.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!