DE STAPPEN VAN RENWARD

Iedere ontwikkeling is anders. Steeds zijn er lokale omstandigheden die vragen om een unieke aanpak. Het maakt een ontwikkeling  spannend en vraagt iedere keer van ons en onze partners de uiterste inzet. Maar er zijn ook patronen die terugkeren. Juist omdat wij ervoor kiezen om als een klein, slagvaardig team te opereren, is het van belang om die patronen een plek te geven in de voorbereiding. Daarmee winnen we tijd en voorkomen we misverstanden. We hebben een stappenplan gemaakt dat voor ons en onze partners de leidraad bij een nieuwe ontwikkeling en ervoor zorgt dat we altijd met een voorsprong van start gaan.

Stappenplan

Wij verdelen een ontwikkeling in 4 fases. Waarbij RENWARD in de eerste twee fases optreedt als projectmanager. Een projectontwikkelaar uit ons netwerk neemt het stokje in de laatste twee fases van ons over. Iedere volgende fase wordt ingeluid met een overleg waarbij als dat nodig het plan op details kan worden aangepast.

Fase 1: ontwikkelingsplan

Ieder project begint met een haalbaarheidsonderzoek dat wordt gevolgd door een ontwikkelingsplan. In dit plan inventariseren wij de gemeentelijke visie op het gebied en de specifieke, lokale omstandigheden. Wij kijken ook naar partijen die in aanmerking komen om het project te financieren.

Fase 2: samenwerkingsovereenkomst

Zodra een investeerder haar vertrouwen uitspreekt in een project, wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Nu kan de grond worden aangekocht en kunnen de contracten worden opgesteld.

Fase 3: ontwikkelingsfase

De projectontwikkelaar gaat aan de slag. Samen met gespecialiseerde partners als architecten en ingenieurs wordt van het voorlopig plan een definitief plan gemaakt waarin de begroting en de planning zijn opgenomen. Stap voor stap krijgt het plan gestalte.

Fase 4: realisatiefase

Het is de laatste fase. Nu wordt wat bedacht en getekend is, daadwerkelijk uitgevoerd. De projectontwikkelaar werkt samen met een team van uitvoerders.

Een ontwikkeling neemt de nodige tijd in beslag. Daarom is het van belang dat een betrokken investeerder steeds een update ontvangt omtrent de stand van zaken. Tenminste eens in de twee maanden is er dan ook persoonlijk overleg. Regelmatig wordt er een voortgangsrapportage gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!