Renward Capital

Renward is in 2015 opgericht om samen met private investeerders vastgoedprojecten te ontwikkelen en te realiseren. De afgelopen 7 jaar heeft Renward diverse projecten (zorg)woningen/appartementen weten te realiseren en daarmee een uitstekend trackrecord opgebouwd. De gerealiseerde rendementen zijn afhankelijk geweest van het risicoprofiel van het vastgoedproject waarin is geïnvesteerd en zijn altijd boven prognose geweest. Met het project Jozefpark in Hillegom is Renward zijn eerste grootschalige gebiedsontwikkeling aan het realiseren. Dit project heeft Renward mede door haar opgebouwde trackrecord bancair kunnen financieren en met dergelijke financiering kon ook een substantieel aantal appartementen in belegging worden gehouden. Met deze beleggingen is Renward van pure sang projectontwikkelaar gegroeid naar ontwikkelende belegger.

Met het realiseren van deze recente groei en wijziging van de core business ziet Renward mogelijkheden om de huidige private investeerders nu ook de mogelijkheid te bieden om te participeren in beleggingsprojecten van Renward. Dat gaan wij doen via de onderneming Renward Capital! De private investeerders blijven voor ons van groot belang! Renward Capital zal de belangen van de huidige en toekomstige investeringspartners transparant (blijven) beheren en hen mogelijk maken om te participeren in vastgoedbeleggingen in nieuwbouw- en/of renovatieprojecten.

Bij vastgoedbeleggingen betreft het investeringen in gerealiseerde (zorg)woningen/appartementen. Die beleggingen bieden in het algemeen zekerheid in het behalen van een stabiel huurrendement en van mogelijke waardestijgingen van het vastgoed. Deze beleggingen kennen derhalve veelal een gunstig risicoprofiel en een solide rendement.

Bij participatie in ontwikkelprojecten heeft de investering betrekking op de ontwikkeling en realisatie van (ver)nieuw(d)e woningen/appartementen. Met deze investering dragen investeerders bij aan het oplossen van het woningtekort en het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland. Deze investeringen hebben doorgaans een hoger rendement dan vastgoedbeleggingen, maar daarmee ook een hoger risicoprofiel, vanwege het feit dat ontwikkeling van woningen (met bijvoorbeeld het risico op vertraging in procedures en/of oplevering van woningen en meerkosten) meer risico’s met zich meebrengt die mogelijk ten koste zouden kunnen gaan van het rendement.

Mocht u als investeerder of belegger interesse hebben om te participeren in een ontwikkelingsproject of belegging van Renward Capital, neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

 

 

Sinds kort heeft ook Elbert Groeneveld zich verbonden aan Renward Capital. Elbert is voormalig bankier. Na zijn studie Economische Geografie startte hij bij FGH Bank en later bij ABN AMRO Bank N.V. als vastgoedfinancier. Daar heeft hij een grondige kennis van vastgoed gerelateerde financiële risico’s en -structurering opgebouwd, die hij inzette om zijn relaties te helpen projecten te realiseren. Hoewel hij zijn werk erg leuk vond, begon de bureaucratie in het bankwezen hem steeds meer in de weg te zitten. Elbert leerde Patrick en Peter kennen als zakelijk relatie met een no-nonsense mentaliteit en kwalitatief hoogwaardige projecten. Elbert besloot zich bij Patrick en Peter aan te sluiten en met hen op 1 februari 2022 Renward Capital op te richten.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!