Omwonenden Jozefpark geïnformeerd

Afgelopen week hebben de omwonenden van Jozefpark een nieuwsbrief in de brievenbus ontvangen met daarin een terugblik op 2020 en de verdere voortgang van het project, inclusief planning.
Omdat RENWARD grote waarde hecht aan transparante communicatie is samen met de Gemeente Hillegom het initiatief genomen om omwonenden van Jozefpark een fysieke nieuwsbrief te sturen.

In de nieuwsbrief blikken we terug op 2020 en kijken we uit naar de verdere realisatie van Jozefpark, die in handen is van aannemer Weboma uit Naaldwijk.

Terugblik 2020

Na de contractvorming tussen gemeente en RENWARD is begin 2020 het bestemmingsplan Jozefpark door de raad vastgesteld en goedgekeurd. Het bestemmingsplan is zonder bezwaren aangenomen en dat zegt iets over het politieke draagvlak van deze bijzondere gebiedsontwikkeling. Samen met de gemeente zijn we begonnen om de plannen voor de inrichting van het Jozefpark uit te werken.

Ook heeft er in 2020 een positief overleg plaatsgevonden met de Stichting Behoud Jozefkerk en zijn diverse gesprekken gevoerd met omwonenden. Vervolgens zijn de aanvragen voor de bouw van het appartementengebouw Crescendo, de eengezinswoningen en de herontwikkeling van de Jozefschool ingediend. Eind vorig jaar zijn de verstrekte omgevingsvergunningen definitief gemaakt.

In het derde kwartaal is een aanvang gemaakt met de herontwikkeling van de Jozefkerk, de pastorie en het Theresiahuis. De verkoop van de woningen Jozefpark was succesvol. In augustus 2020 zijn we gestart met de verkoop van 8 eengezinswoningen op de Jozefschoollocatie en 10 appartementen Crescendo. Alle woningen zijn verkocht.

Op moment van schrijven is er nog één appartement te koop, in een latere fase worden de nieuwbouwappartementen te huur aangeboden. Belangstellenden kunnen zich voor meer informatie inschrijven op www.jozefpark-hillegom.nl. De verkoop is in handen van Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars uit Lisse.

De nieuwsbrief inclusief planning is hieronder te lezen.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!