Jozefpark Hillegom

De Jozefkerk aan de rand van het centrum van Hillegom staat leeg en is al jaren niet meer in gebruik. Renward gaat zorgen voor behoud van de kerk en ook de pastorie, het Theresiahuis en de naastliggende Jozefschool.

Naast behoud van de Jozefkerk is een tweede belangrijke doelstelling van de gebiedsontwikkeling het realiseren van een fraai openbaar Jozefpark in directe aansluiting op het centrum en als verbinding naar de woongebieden gelegen aan de zuidzijde van het centrum.

Als aansluiting op de centrumontwikkeling zal er in het Jozefpark worden verbouwd en in beperkte mate worden gebouwd. Momenteel liggen er nog twee verschillende plannen voor de herontwikkeling van de Jozefkerk op tafel.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van dit project, vul dan het formulier op deze pagina in.

Inloopavond 4 oktober 2018
De inloopavond Jozefpark was op 4 oktober jl. met een mooie opkomst een groot succes. Was u niet aanwezig en bent u toch geïnteresseerd in dit project of wilt u het nog eens rustig doornemen? Bekijkt u dan de op deze avond getoonde tekeningen via deze link. (Let op! Dit bestand is ca. 27 MB groot!). Van deze avond is tevens een verslag gemaakt. Deze kunt u hier teruglezen.

Tevens lieten we u een video zien van de zonnestudie. Deze kunt u hier bekijken.