Cocagne Kockengen

  • Locatie Kockengen
  • Status In aanbouw

Begin 2016 heeft het College van B&W van de gemeente Stichtse Vecht formeel ingestemd met de woningbouwplannen die RENWARD op de locatie Vierde Kwadrant in Kockengen heeft ontwikkeld. Hiertoe is een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten.

RENWARD is in diezelfde periode een samenwerking aangegaan met BPD (het voormalige Bouwfonds) voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de woningbouwplannen.

Het oorspronkelijke bestemmingsplan omvatte de bouw van 92 woningen. De nieuwe planontwikkeling kent een lager aantal woningen en is uitsluitend gebaseerd op eengezinswoningen en beneden-bovenwoningen. De oorspronkelijke appartementsgebouwen zijn uit de plannen verwijderd.

De hoofdopzet van het plan Cocagne is gebaseerd op de bestaande, karakteristieke strokenverkaveling, de zogenaamde cope, van het Utrechts veenweidegebied. De boerensloten zijn gehandhaafd en waar mogelijk verbreed en ze leggen een zichtrelatie tussen woonwijk en buitengebied. Bijzondere aandacht is eveneens geschonken aan de relatie tussen het plan en de bestaande wijk. De ontsluiting van de nieuwe wijk zal via bestaande wegen aan de zuidkant geschieden. Voor het plan Cocagne geldt dat een harmonieus en ingetogen beeld wordt nagestreefd dat past bij het landschap en de omringende bebouwing.

Voor vragen over de verdere planontwikkeling en vragen over start verkoop kunt u terecht bij BPD Amersfoort, bereikbaar op telefoonnummer: 033-4534111

 

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!