De stappen van RENWARD

RENWARD voelt zich thuis in een omgeving waarin wonen en/of zorgen centraal staat. Dat is altijd zo geweest. In 2015 bundelden Patrick en Peter hun ervaring. Toen wisten ze al dat ze zich wilden focussen op wonen en zorgen. Ze wisten ook dat zij zichzelf en RENWARD wilden ontwikkelen, maar ze gingen van start als projectontwikkelaar. Daar hadden ze allebei ervaring mee. Dat was bekend terrein.

Dus werkten ze samen met private investeerders en realiseerden kleinschalige projecten, veelal in Noord-Holland, die vervolgens werden verkocht aan de uiteindelijke gebruikers. Met een fraai rendement. Dat was de basis. Op geen andere manier wilden ze beginnen. Toen spraken ze er al over waar ze naartoe wilden met RENWARD, maar alleen als de juiste stap op het juiste moment kon worden gezet. Pas als zij er klaar voor zouden zijn, als bedrijf en als organisatie.

Groeien

De aankoop van het Jozefpark in Hillegom heeft geweldig geholpen. Het was hun eerste gebiedsontwikkeling. Een deel van de gerealiseerde woningen werd na oplevering verkocht, net zoals RENWARD dat altijd had gedaan. Een bancaire financiering echter gaf de mogelijkheid om in de woorden van Patrick, “eens rustig naar de langere termijn te kijken.” De appartementen in de Jozefschool vormen een uitstekend beleggingsobject. De stap van een ontwikkelaar naar een beleggende ontwikkelaar was een flinke stap, maar kwam op het juiste moment.

Groeien is nooit een doel geweest. Allebei zorgden zij ervoor dat de basis goed was en goed bleef. Want alleen vanuit die basis kon een volgende stap worden gezet. Een goede basis betekent ook dat je de partijen met wie je samenwerkt helder uiteenzet wat de risico’s zijn. En waarom je doet wat je doet. Zodat verrassingen zijn uitgesloten. Vertrouwen heeft een beetje te maken met een gerealiseerd rendement, maar vertrouwen heeft veel meer te maken met een heldere communicatie.

Duurzaam

Nu is RENWARD Capital opgericht. Met de ervaren bankier Elbert Groeneveld als directeur en drijvende kracht. Dat is opnieuw een flinke stap, omdat, zegt Patrick, “Wij van onze kant er alles aan willen doen om de investeerders en beleggers helder te informeren.” Dan gaat het over de risico’s en over de verschillende opties die er altijd zijn. De stappen die RENWARD heeft gezet en nog zal zetten, vragen om een andere organisatievorm. Zodat welke partij RENWARD ook benadert met welke vraag dan ook, steeds duidelijk is waar de vraag snel en eenvoudig kan worden beantwoord.
Beleggen is een relatie voor de lange termijn. Dat spreekt ons als duurzame ontwikkelaar aan. De stap naar RENWARD Energy is dan ook een kleine stap. RENWARD investeert in de installaties die de huurder van duurzame energie voorziet. Dat past bij onze betrokkenheid en dat past bij onze ambitie om ons stap voor stap te ontwikkelen tot een sterke speler in de vastgoedmarkt.

Ontwikkeling

RENWARD Investment is de partij die uitvoert. Zij koopt en beheert het vastgoed dat door RENWARD Development wordt ontwikkeld. Waarbij RENWARD Capital ervoor zorgt dat de investeerders en/of beleggers precies weten waar ze aan toe zijn. En dat zij kiezen voor een financieringsvorm die hun precies op het lijf geschreven is.
Wij veranderen niet, maar we ontwikkelen ons voortdurend. RENWARD is en blijft zichzelf. Juist daarom zijn we blij met de komst van Elbert Groeneveld. Met zijn kennis en ervaring kunnen we een volgende stap zetten.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!